260518 juvenile kittiwake

Home / whale diaries / Sperm whales, cachalot, pottwal / 260518 juvenile kittiwake